Πάνω
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αρχεία προς λήψη

MZ-Home


Περιγραφή

Ο έξυπνος αυτοματισμός λειτουργεί τις μονάδες αερισμού σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Αισθητήρια θερμοκρασίας και υγρασίας συμβάλλουν στη διατήρηση του επιθυμητού κλίματος στο χώρο.

Ένας εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης επιτρέπει τον καθορισμό της έντασης του αερισμού για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα- ξεχωριστά για κάθε ζώνη εξαερισμού.

Επίσης υπάρχει stand-by ρύθμιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα το βράδυ, εάν θέλουμε να μην λειτουργούν οι ανεμιστήρες τον μονάδων. Το χρονικό διάστημα μπορεί εύκολα να επιλεγεί στον ίδιο τον ελεγκτή.

Ο ελεγκτής MZ-Home με την καινοτόμα μονάδα αυτοματισμού Clust-Air-Module επιτρέπει την ρύθμιση των συνθηκών πολλαπλών χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή.

  • Έξυπνος έλεγχος κλιματισμού
  • Έλεγχος πολλαπλών ζωνών/χώρων
  • Διαθέσιμο και με αισθητήριο CO2