Πάνω

Λειτουργία

Οι μονάδες αερισμού της inVENTer χρησιμοποιούνται για να εισάγουν φιλτραρισμένο φρέσκο αέρα στο σπίτι και να εξάγουν την υγρασία και τις δυσάρεστες οσμές από το εσωτερικό, με την ελάχιστα δυνατή απώλεια θερμότητας από το εσωτερικό της κατοικίας.

Πως ακριβώς λειτουργεί η ανάκτηση θερμότητας στη μονάδα αερισμού inVENTer; Στο εσωτερικό της μονάδας αερισμού, υπάρχει ο ειδικός εναλλάκτης θερμότητας από κεραμικό υλικό. Για να υπάρξει ανάκτηση θερμότητας γίνεται το εξής:

  • Αρχικά ο ανεμιστήρας εξάγει τον θερμό (χειμώνας) ή ψυχρό αέρα (καλοκαίρι) που έχουμε στο εσωτερικό της κατοικίας. Η ροή του αέρα που περνάει από τον εναλλάκτη σε συνδυασμό με τις ιδιότητες του κεραμικού υλικού, έχει ως αποτέλεσμα να αποθηκεύει την θερμική ενέργεια στον εναλλάκτη.
  • Μετά από 70s ο ανεμιστήρας διπλής ροής, αντιστρέφει την κατεύθυνση του αέρα με αποτέλεσμα να εισάγει τον φρέσκο αέρα εντός της κατοικίας. Ο αέρας αυτός απορροφά την αποθηκευμένη θερμότητα του εναλλάκτη και προσάγει θερμό (χειμώνας) ή κρύο αέρα (καλοκαίρι) στην κατοικία μας, εξοικονομώντας ενέργεια από την θέρμανση ή ψύξη του χώρου.


Για την ορθή λειτουργία του συστήματος αερισμού της inVENTer και για την διασφάλιση εξισορροπημένης πίεσης στο χώρο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο μονάδες αερισμού για έναν χώρο, οι οποίες θα λειτουργούν αντίστροφα μεταξύ τους. Η μία μονάδα θα πρέπει να εξάγει και η άλλη μονάδα να εισάγει αέρα στο ίδιο χρονικό διάστημα.Video

Εγκατάσταση

Δείτε πόσο εύκολα, εργονομικά και γρήγορα μπορούν να εγκατασταθούν τα προϊόντα InVENTer.


Κατηγορίες 

Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες των προϊόντων inVENTer για να ανακαλύψετε το κατάλληλο για εσάς.