Πάνω

Συχνές Ερωτήσεις

Οι μονάδες αερισμού inVENTer μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα από κάποιον υδραυλικό, ψυκτικό κτλπ . Οι ελεγκτές συνήθως εγκαθίστανται από ηλεκτρολόγο.

Η ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού inVENTer μπορεί να γίνει είτε από την αντίστοιχη εταιρεία εγκατάστασης ή από τον αντιπρόσωπο του inVENTer.

Συνιστάται να μην τοποθετείτε το σύστημα εξαερισμού inVENTor στη μεριά που συνήθως υπάρχει άμεση έκθεση σε ανέμους. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο του inVENTer.

Για την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας στη συσκευή εξαερισμού, χρησιμοποιείται ένα καλώδιο μεταξύ του ελεγκτή και του ανεμιστήρα. (εξαιρετικά χαμηλή τάση · προτεινόμενος τύπος καλωδίου στο αντίστοιχο εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας)

Ανάλογα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και τη ζήτηση αερισμού από την μονάδα, το κόστος ανά έτος κατά μέσο όρο είναι 5 ευρώ. Η μονάδα τύπου iV14 για παράδειγμα καταλανώνει περίπου 0,09W ανά m³/h.

Για τη μείωση των εξωτερικών θορύβων, το inVENTer μπορεί να προσφέρει ένα σετ ηχομόνωσης. Περιέχει ηχομονωτικό κάλυμμα, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στο εξωτερικό περίβλημα της μονάδας, ένα ένθετο ηχομόνωσης, το οποίο πρέπει να προσαρτηθεί στο εσωτερικό κάλυμμα και ένα αυτοκόλλητο Aeroflex για το εξωτερικό κάλυμμα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες. Είναι δυνατό να αγοράσετε το ηχομονωτικό κάλυμμα και το ένθετο ηχομόνωσης ανεξάρτητα. Ρωτήστε τον εκπρόσωπό σας στο inVENTer για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν θέλετε να μειωθεί ο θόρυβος της συσκευής εξαερισμού, ίσως θελήσετε να ελέγξετε ξανά για να βεβαιωθείτε ότι το κυκλικό κολλάρο όπου περιέχει τον εναλλάκτη θερμότητας και τον ανεμιστήρα, βρίσκεται τερματισμένο προς τα έξω, έως την μονωτική ταινία. Επίσης η σκόνη και η βρωμιά, μπορεί να αφαιρεθεί από τις λεπίδες των ανεμιστήρων με ένα υγρό πανί. Για περισσότερες πληροφορίες, κοιτάχτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας.

Τα συστήματα εξαερισμού inVENTer είναι απολύτως κατάλληλα για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση ή ανακαίνιση κατοικίας. Εγκαθίστανται στον εξωτερικό τοίχο, χρειάζεται βέβαια τη δημιουργία τρύπας στον τοίχο. Οι αντίστοιχοι ελεγκτές της μονάδας inVENTer τοποθετούνται όπως ένας κλασσικός διακόπτης. Για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της συσκευής εξαερισμού, χρησιμοποιείται ένα καλώδιο μεταξύ του ελεγκτή και του ανεμιστήρα.

Διατίθεται σε πληθώρα χρωμάτων RAL. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Το φίλτρο σκόνης πρέπει να καθαρίζεται περίπου κάθε 3 μήνες. Το φίλτρο καθαρίζεται με ένα απλό απορρυπαντικό. Σε περίπτωση χρήσης φίλτρων υψηλότερης συγκράτησης, ο καθαρισμός δεν είναι δυνατός και πρέπει να αντικαθίστανται 4 έως 6 εβδομάδες. Η προμήθεια των φίλτρων μπορεί να γίνει από τον αντιπρόσωπο του inVENTer.

Ανάλογα με την παρουσία των ατόμων, ο εξαερισμός μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα. Για να διατηρηθεί η προστασία από την υγρασία, είναι ζωτικής σημασίας η συσκευή εξαερισμού να λειτουργεί στο ελάχιστο 25% (χαμηλότερο επίπεδο) - αυτό συνιστάται, ακόμη και όταν ο χώρος δεν χρησιμοποιείται. Μόλις υπάρχουν άνθρωποι στο δωμάτιο, το επίπεδο εξαερισμού μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα.

Η ενσωμάτωση οποιουδήποτε συστήματος εξαερισμού iV είναι δυνατή με έναν ελεγκτή MZ-One. Για να γίνει αυτό, μια διεπαφή στο αντίστοιχο Clust Air-Module χρησιμοποιείται ως αναλογική είσοδος. Το κεντρικό σύστημα αυτοματισμού στέλνει τη αντίστοιχη τάση σε κάθε μονάδα αερισμού, ανάλογα με την ζήτηση εξαερισμού.